استان گلستان
نام شهر نام نماینده تلفن آدرس
آزاد شهر کوهساری 35721537 خیابان شهید بهشتی-انتهای کوچه ی مهدیه-تعمیرگاه سهند الکترونیک
بندرترکمن مختوم 34430475 خیابان شهید بهشتی-بین بهشت 5و7 –تعمیرگاه تخصصی مختوم
علی آباد کتول مزيدی 34235786 بلوار دانشگاه نبش دانش 12
کردکوی طیاری 34346471 خیابان  شهید بهشتی نبش کوچه حافظ خدمات فنی طیاری
گرگان شاه حسيني 32227277 30متري رسالت (گرگان جديد) تقاطع بهارستان  جنب دبيرستان دخترانه شاهد مجتمع شاه حسيني
گنبد كاووس امانپور 32226660 خيابان مهين غربي- پلاك 378- شركت پيامان گنبد
گنبد كاووس اقبال 33291495 خيابان ميهن غربي- بعد از چهارراه اول -پلاك  332 تعميرگاه اقبال