استان کرمان
نام شهر نام نماینده تلفن آدرس
بم نقابتی 2317935 خیابان پاسداران خیابان 14 متری قدس روبروی آرایشگاه نگاه
جیرفت مارزی 43210860 بلوار کوثر جنب کفش ملی تعمیرگاه سانیو
رفسنجان حسيني 34255859 خيابان  شهيد بهشتي جنوبي (خ- مسجد جامع ) روبروي بنياد شهيد تعميرگاه حسيني
سيرجان شهابي 42265747 چهارراه ابوريحان-  خ خواجه نظام تعميرگاه شهاب و سامسونگ
كرمان دهقان 32723463 خيابان جهاد مقابل بانك ملي – موسسه الكترونيكي تلكس