استان کردستان
نام شهر نام نماینده تلفن آدرس
سنندج سروريان 33128523 خيابان 17 شهريور – روبروي تعاوني مصرف فرهنگيان
قروه کردستان صادقی 35250244 خیابان کارگر جنب فروشگاه سامسونگ
مریوان صمدی 34530557 خیابان جمهوری پاساژ آینه طبقه فوقانی تعمیرگاه تلویزیون صمدی