استان قزوین
نام شهر نام نماینده تلفن آدرس
آبیک حمزئی 32825692 خیابان شریعتی بالاتر از چهار راه دوم نرسیده به چهار راه بسیج پارس سیستم
بوئین زهرا سیاهلو 34221010 بلوار طالقانی جنب آزمایشگاه دکتر شمس (پردازشگر)
تاکستان خوشنام 35230357 خیابان طالقانی کوچه شهید محمد رحمانی پلاک 5
قزوين هاشمیان 33225400 خیابان سعدی پایین تر از نظام وفا تعمیرگاه تلویزیون فاتح الکترونیک