استان خراسان شمالی
نام شهر نام نماینده تلفن آدرس
اسفراين اسماعيلي 37238254 خ- امام رضا 6  داخل كوچه پلاك 5 نمايندگي سامسونگ
آشخانه ضيغم جهانی 4223422 خيابان  شهيد بهشتی-  روبروی بانک صادرات مرکزی تعميرجهانی
بجنورد حسيني 32220063 خيابان امام خميني غربي بين قيام و فردوسي مقابل هتل فيروزه خدمات فني و مهندسي  ميلاد
جاجرم حسن زاده 32275758 خيابان  شهيد رجائی-  نبش رجائی 4 صوت و تصوير جواد
شيروان محمدی 36223311 خيابان دانشگاه ابتدای خیابان بیست متری احسان نمایندگی پارس
فاروج محمودي 36423902 خيابان شهيد موفق- ابتداي خيابان فراهي- پلاك 42- تعميرگاه صداو سيما