استان چهارمحال بختیاری
نام شهر نام نماینده تلفن آدرس
شهرکرد احمدی 33386699 خیابان حافظ شمالی – مجتمع تجاری مسکونی نسیم خدمات الکترونیک نسیم
فارسان حيدري 7227778 خیابان طالقانی پایین تر از مسجد امام حسین روبروی درب فرمانداری پاساژ  شیشه ای خدمات مرکزی دوو