نحوه جستجوی دستی کانال:

گام اول : ابتدا به قسمت تنظیمات رفته و بازگشت به تنظیمات کارخانه را انتخاب کنید.

گام دوم: بعد از اینکه دستگاه مجددا بالا آمد با مشاهده صفحه آغازین که شامل نام کشور و زبان است دکمه منو را فشار دهید.

گام سوم: به قسمت نصب رفته و جستجوی کانال یا جستجوی دستی کانال را انتخاب نمائید.

گام چهارم: در قسمت جستجوی باند UHF را انتخاب نمائید. ( در بعضی از مدل ها این قسمت وجود ندارد)

گام پنجم: در بعضی از مدل ها باید نوع جستجو را انتخاب نمائید. نوع جستجو را " جستجوی کانال" انتخاب کنبد.

گام ششم : فرکانس های زیر را به ترتیب وارد نمائید: ( توجه این فرکانس ها مربوط به استان تهران می باشد. برای آگاهی از فرکانس شهرهای مختلف به لینک زیر مراجعه نمائید)

1- شماره کانال 34 با فرکانس 578000 را وارد نمائید و برروی جستجو رفته و ok نمائید.( شبکه نسیم)

1-  شماره کانال 37 با فرکانس 602000 را وارد نمائید و بروی جستجو رفته و ok  نمائید.(شبکه 1 الی10 )

2-  شماره کانال 43 با فرکانس 650000 را وارد نمائید و بروی جستجو رفته و ok  نمائید.( شبکه 11 الی 20)