1- ابتدا باید اتصالات آنتن شامل کابل و سرفیش را چک کنید. لازم است که توجه داشته باشید که این مشکل معمولا بدلیل استفاده از آنتن های معمولی ، رومیزی یا بشقابی می باشد.

2- استفاده از کابل آنتن با نام تجاری " کرمان" و سرفیش فلزی توصیه می شود.

3- لطفا از آنتن های شاخه ای استفاده کنید و جهت آنتن را به سوی فرستنده تنظیم نمائید.