همکار گرامی اطلاعات شما در سیستم ثبت گردید. لطفا مدارک زیر را به شماره 02166739108 فکس نمائید.

1. سند مالکیت یا اجاره نامه

2. کپی شناسنامه و کارت ملی

3.مدرک فنی و حرفه ای

4. جواز کسب